CURRICULUM

Curriculum –ul  e  aprobat  prin  Ordinul  Ministrului  cu numărul  5233  din data de  01.09.2008.

Domenii de dezvoltare :

Domeniul Dezvoltarea fizică, sănătate și igiena personală

Domeniul Dezvoltarea socio-emoțională

Domeniul Dezvoltarea limbajului și a comunicării ( dimensiuni : dezvoltarea premiselor citirii și scrierii )

Domeniul Dezvoltarea cognitivă ( dimensiuni : dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme, cunoștințe și deprinderi elementare matematice, cunoașterea și înțelegerea lumii )

Domeniul Capacități și atitudini în  învățare ( dimensiuni : curiozitate și interes, inițiative, persistența în activitate, creativitate )

Activități de dezvoltare personală

Activități integrate : maxim  5  activități  integrate  pe  săptămână (cunoștintele  din  cadrul  mai  multor  discipline  sunt  îmbinate  armonios  pe  durata  unei  zile + jocuri  și  activități  alese  sau  cunoștintele  interdisciplinare  sunt  focalizate  pe  domenii  și  în afara  acestora  sunt  jocurile  și  activitățile  alese).

Activități pe discipline: educarea limbajului, activități matematice, cunoașterea mediului, educație pentru societate, educație fizică, activități practice, educație muzicală, activități artistic-plastice.

a) Activitățile pe domenii sunt activități integrate, pe discipline și optionale.

Activități integrate : maxim 5 activități integrate pe saptamâna (cunoștintele din cadrul mai multor discipline sunt îmbinate armonios pe durata unei zile + jocuri și activități alese sau cunoștințele interdisciplinare sunt focalizate pe domenii și în afara acestora sunt jocurile și activitățile alese).

Activități pe discipline: educarea limbajului, activități matematice, cunoașterea mediului, educa?ie pentru societate, educa?ie fizică, activități practice, educație muzicală, activități artistic-plastice.

Jocurile și activitățile didactice alese

b) Jocurile și activitățile didactice alese se desfășoară în interior pe centre : Biblioteca , Colțul căsuței / Joc de rol , Construcții , Știință , Arte , Nisip și apă, sau în curte.

c) Activitățile de dezvoltare personală  includ rutinele, tranzițiile și  activitățile din perioada după-amiezii , opționalele.

Opționalele intră în categoria activităților de învățare, a celor de dezvoltare personală.

Activitățile desfășurate în perioada după-amiezii sunt activități recuperatorii pe domenii, recreative, de cultivare și  dezvoltare a înclinațiilor, corelate cu tema proiectului și  cu celelalte activități din programul zilei.

Activitățile  fundamentale de realizare a procesului instructiv- educativ la preșcolari (pe care se sprijină  rutinele, tranzițiile , activitățile de învățare ) sunt jocul și activitățile didactice de învățare.

Programul anual de studiu cuprinde șase teme:

  • Cine sunt / suntem ?
  • Când, cum și de ce se întâmplă ?
  • Cum este, a fost și va fi aici pe pământ ?
  • Cum planificăm / organizăm o activitate ?
  • Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?
  • Ce și  cum vreau să fiu ?
TOP KIDS-FOTO 600-74
TOP KIDS-FOTO 600-97
TOP KIDS-FOTO 600-102
TOP KIDS-FOTO 600-62
TOP KIDS-FOTO 600-8
TOP KIDS-FOTO 600-88

Adresa noastră:

Str: Sergent Gheorghe Donici, Nr. 26-28,

Sector 5, București.

Telefon/Fax: 021.423.77.23

Mobil: 0737.215.703

Mobil: 0764.392.790

Email: office@gradinitatopkids.ro

Email: gradinita.topkids@yahoo.com

Facebook: gradinita.topkids

GALERIE FOTO

Contact